Зв'яжіться з нами: +380 342 75 03 50 +380 99 01 67 992 +380 98 32 71 698
troponin-t

Чому важливо робити кількісний аналіз тропоніну Т?

2016-11-29

У крові здорових людей рівень тропоніну Т не перевищує 02 – 05 нг /мл.

Специфічним маркером при інфаркті міокарда є рівень тропоніну Т.  Вже через 3-4 години після початку больового синдрому, підвищується його рівень. Пік концентрації Тропоніну Т припадає на 3-4 добу, протягом 5-7 днів спостерігається плато. Рівень тропоніну Т залишається підвищеним до 10-20-го дня. Перший пік рівня Тропоніну Т-через 14 годин після виникнення інфаркту міокарду. Він є значно вищим ніж другий пік, який відповідає 4-му дню гострого інфаркту міокарда. Другий пік говорить про незворотні зміни в міокарді.

При не ускладненому перебігу інфаркту міокарда концентрація тропоніну Т знижується вже до 5-6-го дня, а до 7-го дня підвищеня значення тропоніну Т виявляються у 60% хворих.

Якщо є підозра на гострий інфаркт міокарду, а тропонін Т негативний , то аналіз потрібно повторити через 6 годин.

Після проведення інтервенційних процедур (стентування) рівень тропоніну Т може підвищуватись в 5 раз,  після оперативного втручання на відкритому серці – в 10 раз. Це є в межах норми

Специфічність методів визначення тропоніну Т в крові при інфаркті міокарда становить 90-100% і перевершує специфічність для креатинкінази,. У перші 2:00 від початку больового нападу чутливість методів визначення тропоніну Т складає 33%, через 4 години – 50%, після 10:00 – 100%, на 7-й день – 84%.

Концентрація тропоніну Т збільшується після початку інфаркту міокарда значно більше, ніж креатинкінази і лактатдегідрогенази, та залежить від розміру вогнища: при трансмуральному інфаркті рівень тропонініну Т може підвищуватись аж в 400 раз. Його піковий рівень обернено пропорційний індексу рухливості стінки, лівого шлуночка, що вимірюється за допомогою двомірної ехокардіографії і контрастної вентрикулографії.

Підвищення тропоніну Т виявляється у 40% хворих з нестабільною стенокардією III класу по E. Braunwald, в межах 055-31 нг /мл і може бути короткочасним або тривалим. Стабільно підвищені значення тропоніну Т у хворих з нестабільною стенокардією свідчить про те, що у хворого мали місце мікроінфаркти.

Концентрація тропоніну Т в сироватці крові в перший день після появи болю чітко залежить від кровотоку в зоні інфаркту. Це раннє вимивання тропоніну Т зазвичай припиняється через 32 години після початку болю. Залежність його виходу з вогнища ушкодження міокарда від перфузії може бути досить чітко визначена по відношенню максимальної концентрації тропоніну Т в сироватці в перший день інфаркту міокарда до його концентрації через 72 години. Це відношення не залежить від величини інфаркту і дозволяє хворим, у яких успішна реканалізація сталася менше ніж за 6 год від початку болю, розцінювати як хворих з успішною реперфузією. Замість вимірювання індивідуального максимуму підвищення тропоніну Т в першу добу інфаркту міокарда можна умовно прийняти за максимум підвищення його рівня через 14 годин з початку болю. Відношення концентраціїтропоніну Т через 14 годин після больового нападу до його концентрації через 32 години є надійним індикатором успішної тромболітичної терапії. При ефективній тромболітичній терапії це відношення більше 1.